Geen categorie

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

06-10-2022 door Ingrid Smeeman

Het bestuur van R.K.V.V. Jong Brabant roept de leden op voor de ALV seizoen 2021/2022, op donderdag 3 november 2022 om 20:00 uur bij Jong Brabant. Zien we jullie dan?!

 

Agenda ALV 3 november 2022

 1. Opening door Bert van den Wijngaard, voorzitter, 20.00 uur
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen ALV 10 maart 2022 (Seizoen 2020-2021) (zoals geplaatst op de site)
 4. Jaarverslag bestuur seizoen 2021 – 2022
 5. Financieel jaarverslag penningmeester
 6. Vaststelling begroting seizoen 2022 – 2023
 7. Verslag kascontrolecommissie
 8. Vaststelling contributie seizoen 2023 – 2024
 9. Aanpassing statuten
 10. Bevestiging van Leden van Verdiensten en Erelid
 11. Verkiezing bestuursleden
 12. Jong Brabander van het jaar
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Notulen ALV 10 maart 2022Jong Brabant – Audacia

05-10-2022 door Ingrid Smeeman

De  wedstrijd Jong Brabant 1 – Audacia 1 van zondag 9 oktober heeft een aanvangstijd van 13:00 uur i.p.v. 14:30 uur.Bekendmaking teamindeling jeud seizoen 2022-2023

17-06-2022 door Ingrid Smeeman

Hierbij treft u de teamindeling aan van de jeugd voor het nieuwe seizoen 2022-2023. Het gaat hier om een voorlopige indeling. Dit betekent dat de indeling nog niet definitief is.

De lijst is zorgvuldig samengesteld, maar toch kunnen er fouten zijn gemaakt, bijvoorbeeld dat uw kind niet op de lijst voorkomt. Wilt u in dat geval, en ook indien er vragen en/of opmerkingen over de indeling zijn, een e-mail sturen naar de voorzitter van de Technische Commissie. Wilt u daarbij als onderwerp “indeling jeugd” vermelden?

Technische Commissie Jong Brabant

Teamindeling 2022-2023Uitnodiging Algemene ledenvergadering

02-02-2022 door Ingrid Smeeman

Het bestuur van R.K.V.V. Jong Brabant roept de leden op voor de ALV seizoen 2020/2021, op donderdag 10 maart 2022 om 20:00 uur bij Jong Brabant. Zien we jullie dan?!

 

Agenda ALV 10 maart 2022

1. Opening door Bert van den Wijngaard, voorzitter, 20.00 uur

2. Vaststellen agenda

3. Notulen ALV 22 april 2021 (Seizoen 2019-2020) (zoals geplaatst op de site)

4. Jaarverslag bestuur seizoen 2020 – 2021

5. Financieel jaarverslag penningmeester

6. Vaststelling begroting seizoen 2021 – 2022

7. Verslag kascontrolecommissie

8. Vaststelling contributie seizoen 2022 – 2023

9. Aanpassing statuten

10. Verkiezing bestuursleden

11. Jong Brabander van het jaar

12. Rondvraag

13. Sluiting; streeftijd 21.30 uur

 

Notulen ALV 22 april 2021

Nieuwe statuten feb 2022Corona regels per 26 januari 2022

30-01-2022 door Ingrid Smeeman

Beste Jong Brabanders,

Per 26-01-2022 zijn de Corona regels aangepast. Dat heeft ook gevolgen voor Jong Brabant.

Publiek is weer welkom bij wedstrijden en trainingen tot 22.00 uur.  Wel geldt hier de 1,5 meter afstand regel.

Trainingen en competitie wedstrijden zijn gelukkig weer mogelijk voor alle leden.

Vanaf maandag 17 januari 2022 geldt weer het normale trainingsschema.

Er kan weer gebruik worden gemaakt van de kleedkamers. Hiervoor gelden wel de volgende regels:
–  Vanaf 18 jaar moet je in het bezit zijn van een Corona Toegang Bewijs (CTB).
–  Vanaf 13 jaar moet er een mondkapje worden gedragen.

Kantine is weer open op zaterdag en zondag. Binnen zijn enkel een beperkt aantal zitplaatsen.
Kantine is (voor personen van 18 jaar en ouder) alleen toegankelijk op vertoon van Corona Toegang Bewijs (CTB) en geldige legitimatie.
Vanaf 13 jaar is het dragen van  een mondkapje verplicht.
Op zondag zal er worden gewerkt met tijdsloten. Teams ontvangen hierover informatie via SECO.
Op zaterdag en zondag is er bij kantine ook een afhaal loket. Hiervoor is geen Corona Toegang Bewijs nodig en je hoeft ook geen mondkapje te dragen. Bestellingen moeten wel buiten worden genuttigd.

Uiteraard gelden de algemene Corona maatregelen ook nog steeds voor Jong Brabant.
Was vaak en goed je handen
Houd 1,5 meter afstand
Blijf thuis bij klachten en laat je testen of doe een zelf test.

Gebruik te allen tijde je gezond verstand….

Bestuur Jong Brabant