Organisatie

Geschiedenis

302989_2536921592343_44373431_n

Op 28 augustus 1946 werd Jong Brabant opgericht o.a. door de heren W. Pijnenburg, W. van der Meijden en H. van Zeeland. Volgens deze heren moest er een Enschotse Rooms Katholieke Voetbalvereniging komen. De oprichtingsvergadering werd gehouden in het parochiegebouw van de Enschotse kerk.

Het eerste conflict ontstond rondom de vraag of de inwoners van Berkel ook lid mochten worden. Niet-katholieken en mensen uit Heukelom zouden zonder probleem worden geaccepteerd. De tegenstelling tussen Berkel en Enschot zou in de geschiedenis van de vereniging nog menig maal de kop opsteken.

Getrouw aan het tijdsbeeld van de jaren vijftig was de invloed van de pastoor, die de geestelijke adviseur van de vereniging was, groot. Voor de Hoogmis en tijdens het ‘s zondags lof mocht er niet gevoetbald worden. Ook sprak de pastoor tijdens de algemene ledenvergadering, die overigens geopend en gesloten werd met de christelijke groet, een stichtelijk woordje.  In 1947 wordt het lof permanent naar een later tijdstip geschoven, zodat het voetbalprogramma niet meer in de war kwam. In de vijftiger jaren werden de nieuwe velden, en Jong Brabant verhuisde toen nogal eens, steevast voor het gebruik eerst door de pastoor ingewijd. Eind jaren vijftig vermindert de invloed van de pastoor op het verenigingsleven.

Jong Brabant heeft heel wat door het dorp gezworven op zoek naar een geschikte accommodatie. Er werd onder meer gevoetbald aan de Enschotse Baan, Abdijlaan en op de Rauwbrakenweg. In 1977 kreeg Jong Brabant een vaste stek aan de Berkelseweg. Daar bezit de vereniging vijf speelvelden, waarvan één veld met verlichting, een verlichte oefenhoek, een door de leden verbouwde boerderij als clubhuis en sinds het veertigjarig bestaan (1986) een door de leden gebouwde (en in 2012 gemoderniseerde) kleed- en doucheruimte.

Begin jaren tachtig telde de vereniging tussen de 700 en 800 leden. Nog steeds heeft Jong Brabant ruim 600 leden. Door de nieuwbouw in Berkel-Enschot neemt het aantal leden weer behoorlijk toe. De verwachting is dan ook, als Tilburg al zijn bouwplannen in de toekomst uitvoert, dat Jong Brabant zeker weer uit zal groeien naar een ledenbestand van zeven á achthonderd leden.

Door de jaren heen heeft Jong Brabant altijd kunnen steunen op een enthousiaste groep vrijwilligers. Ook vandaag is dit nog steeds het geval. In al die jaren heeft Jong Brabant nooit hoog gespeeld, met uitzondering van de jaren tachtig – de gouden jaren -, waarin het eerste de 3e klasse van de K.N.V.B. wist te bereiken en ook de jeugdelftallen zich in de hoogste klasse wisten te handhaven. De verwachting voor de toekomst, gezien de groei bij de jeugd, is dat Jong Brabant het tachtiger jaren niveau weer zal kunnen halen.

374611_2536898111756_1934223659_n314305_2536895351687_63653534_n