Voor niets gaat de zon op

Contributie

Als je lid bent van onze vereniging, dan betaal je daar contributie voor. We betalen daarvan bijvoorbeeld de kosten voor scheidsrechters, huur en onderhoud van de voetbalvelden, en onze kosten voor de KNVB.

Machtiging contributie
We vragen je om ons voor het betalen te machtigen. Hoe meer leden het machtigingsformulier invullen, hoe gemakkelijker en beter het voor Jong Brabant wordt. Het verspreiden van de facturen en het innen van de contributie is elk jaar weer een grote en lastige klus. Met de automatische incasso kunnen we er voor zorgen, dat dit voor iedereen soepel verloopt. Alvast bedankt dus!

Wat moet ik doen?
Om mee te doen, vul je het formulier helemaal in, inclusief je handtekening. Daarna lever je het bij ons in per mail of in de brievenbus (adres staat op het formulier). Zolang je lid bent van Jong Brabant loopt de machtiging door. Zodra het lidmaatschap stopt, vervalt direct de incassomachtiging.

Voor de uitvoering van deze automatische incasso gelden natuurlijk ook voor Jong Brabant de Europese bankregelgeving en voorwaarden.

Hoe krijg ik de rekening?
De contributiefactuur voor het nieuwe voetbalseizoen ontvang je via het mailadres dat in onze ledenadministratie is opgenomen.  De factuur wordt niet meer per post verstuurd.

Let op! Bij jeugdleden wordt de contributie vaak door de ouders betaald. Het kan voor komen dat de factuur op het mailadres van het jeugdlid is bezorgd en dat ouders niet worden geïnformeerd. Heb hier s.v.p. aandacht voor.

Download het formulier

Wat kost het?
De contributiebedragen voor het seizoen 2022/2023 zijn:

Senioren €182,50 (geboren vanaf 2003)

Junioren €156,50 (geboren periode 01-01-2003 en voor 2010)

Pupillen €141,50 (geboren vanaf 01-01-2010, maar geen mini)

Mini €52,50 (spelen geen KNVB competitie)

Rustend lid €33,00

Passend voetbal = contributie Pupillen

Dames vrijdagavond competitie = contributie Mini 

Walking Football  € 52,50

Problemen met betalen?
Wanneer je problemen hebt om de contributie op tijd te betalen, neem dan gerust contact met ons op, zodat we kunnen kijken naar de mogelijkheden.

Stichting Leergeld gemeente Tilburg

Leergeld Tilburg is een vrijwilligersorganisatie, die zich richt op kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen.
Leergeld wil deze kinderen mee laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten om te voorkomen dat zij op sociaal vlak buitengesloten worden. Dit doet Leergeld door materiële of financiële ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld voor de voetbalcontributie.

Zie voor meer informatie op de website van de Stichting Leergeld gemeente Tilburg: www.leergeld.nl/tilburg

Ernstige blessure of buitenland stage

Helaas komen soms ernstige blessures voor. Voor een speler zeer vervelend en herstel duurt lang. Als sprake is van een dergelijke situatie stuur dan een mail naar contributie@jongbrabant.nl. Na overleg met trainer en/of leider wordt het contributiebedrag aangepast.

Dit is ook van toepassing bij een langdurige buitenlandstage.

De minimale contributie bedraagt bij deze situaties altijd € 40,00.