Vertrouwenscontactpersoon

Het bestuur van Jong Brabant vindt het belangrijk dat onze leden met plezier en veilig hun sport kunnen beleven. Daarom doen we er alles aan om een open en transparante cultuur te creëren waar we gewenst gedrag stimuleren en grensoverschrijdend gedrag moeten voorkomen.

Grensoverschrijdend gedrag komt overal voor: op het werk, in het uitgaansleven, op school… en helaas ook in de sport. Als je ermee te maken krijgt, moet je ergens terecht kunnen om hulp en advies te krijgen of voor een luisterend oor. Jong Brabant staat voor een veilig en positief sportklimaat en heeft daarom een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen de vereniging waar je terecht kunt voor een gesprek.

Deze is er in eerste instantie voor leden die te maken hebben met seksuele intimidatie, seksueel misbruik, pesten, bedreiging, mishandeling of discriminatie.

Maar ook ouders van sporters, kaderleden en bestuursleden kunnen met vragen over bovenstaande grensoverschrijdend gedrag, bij de VCP terecht.

Jong Brabant sluit hiermee aan bij het landelijk beleid van de sportbonden en de sportkoepel NOC/NSF.

 Wat doet de vertrouwenscontactpersoon dan feitelijk?

De VCP is binnen de vereniging een eerste aanspreekpunt. Bij de VCP kan een melder zijn verhaal doen en deze zal mogelijkheden bespreken voor passende doorverwijzing en de te nemen acties. De VCP kan altijd hulp voor advies inroepen bij de KNVB of bij NOC/NSF. De KNVB of NOC/NSF kan hulp bieden voor diegene die een melding heeft gedaan, maar ook kan het iemand van het NOC/NSF zijn die directe steun geeft aan het bestuur en de beschuldigde.

De VCP is geen Vertrouwenspersoon en heeft een procedureel adviserende rol. Een vertrouwenspersoon heeft een inhoudelijk adviserende rol. De vertrouwenspersoon kan een externe medewerker van de sportkoepel NOC/NSF zijn.

Ten slotte kan de VCP-er advies en informatie geven aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen onder andere seksuele intimidatie.

 Onze vertrouwenscontactpersoon

Binnen Jong Brabant is Jeroen de Kuijer onze vertrouwenscontactpersoon. Indien je een beroep wil doen op onze vertrouwenscontactpersoon kun je contact met hem opnemen door te bellen met Jeroen op 06-15896089 of mailen naar jeroen.de.kuijer@me.com.

Wil je direct in contact komen met een vertrouwenspersoon van het NOC*NSF, dan kun je telefonisch contact opnemen met “Centrum Veilige Sport Nederland” via 0900-2025590 (€ 0,10 per minuut). Het meldpunt is te bereiken van maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.30 uur .

Meer informatie is te vinden op http://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport