Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

Het bestuur van R.K.V.V. Jong Brabant roept de leden op voor de ALV seizoen 2021/2022, op donderdag 3 november 2022 om 20:00 uur bij Jong Brabant. Zien we jullie dan?!

 

Agenda ALV 3 november 2022

 1. Opening door Bert van den Wijngaard, voorzitter, 20.00 uur
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen ALV 10 maart 2022 (Seizoen 2020-2021) (zoals geplaatst op de site)
 4. Jaarverslag bestuur seizoen 2021 – 2022
 5. Financieel jaarverslag penningmeester
 6. Vaststelling begroting seizoen 2022 – 2023
 7. Verslag kascontrolecommissie
 8. Vaststelling contributie seizoen 2023 – 2024
 9. Aanpassing statuten
 10. Bevestiging van Leden van Verdiensten en Erelid
 11. Verkiezing bestuursleden
 12. Jong Brabander van het jaar
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Notulen ALV 10 maart 2022