actueel

In memoriam Geert Kleijngeld

30-03-2022 door Ingrid Smeeman

Afgelopen week ontvingen we het bericht over het plotseling overlijden van Geert Kleijngeld.
Geert was bij Jong Brabant actief als speler en is vele jaren sponsor geweest van onze club.
Daarnaast was Geert nog enkele jaren actief als leider van Jong Brabant 2.

Nabestaanden hebben ons verzocht om bijgaande advertentie op onze site te plaatsen.
Wij wensen hen heel veel sterkte in deze moeilijke tijden.

Bestuur Jong BrabantIn memoriam William Pijnappels

09-03-2022 door Ingrid Smeeman

Afgelopen maandag 7 maart ontvingen wij het zeer droeve bericht, dat William Pijnappels op de veel te jonge leeftijd van 37 jaar plotseling is overleden.
William doorliep bij Jong Brabant de jeugdteams en was een groot aantal jaren lid van onze senioren selectie. Later speelde hij nog enkele seizoenen in de vrienden teams van Jong Brabant 4 en Jong Brabant 3.

Hoewel William al enkele jaren geen lid meer was van Jong Brabant, herinneren vele Jong Brabanders hem als een heel gezellige vent, waarmee velen veel plezier hebben gehad.
William was vaak een van de gangmakers op de selectie weekenden.

Het voelt voor ons allemaal zo onrechtvaardig, dat we nu al van hem afscheid moeten nemen.
Wij wensen alle dierbaren van William en in het bijzonder Marian en Louis heel veel sterkte in deze hele moeilijke tijd.

 

Bestuur Jong BrabantWord bloeddonor en red levens

02-05-2022 door Ingrid Smeeman

Samen met Sanquin Bloedvoorziening vragen we aandacht voor het belang van bloeddonatie. Want als Jong Brabant dragen we graag ons maatschappelijke steentje bij in de zoektocht naar voldoende bloeddonors.

Van bloedtransfusies voor mensen met kanker tot het redden van iemand na een auto-ongeluk. En van het ontwikkelen van medicijnen tot het in leven houden van een te vroeg geboren baby. Met jouw bloed kan je levens redden.

Als bloeddonor heb je een enorme impact op het leven van talloze patiënten, met slechts een uurtje van je tijd per donatie. Vrouwen worden maximaal 3 keer per jaar opgeroepen, mannen maximaal 5 keer.

Sluit je in 3 stappen aan bij de bloeddonor community:

  1. Meld je hier online aan als bloeddonor
  2. Je krijgt een medische check op locatie en datum naar keuze
  3. Als uit de test blijkt dat je bloed kunt geven, ben je officieel donor. Je ontvangt een oproep voor je eerste donatie.

 

Over bloed doneren

  • Mannen mogen tot 5 keer per jaar bloed doneren. Vrouwen maximaal 3 keer.
  • Zodra jouw bloed nodig is, ontvang je een oproep.
  • Hoe vaak je wordt opgeroepen, hangt af van je bloedgroep en de vraag vanuit ziekenhuizen.
  • Bloed afnemen duurt 10 minuten.
  • Verder beantwoordt je vóór iedere donatie enkele medische vragen en wordt je hb-waarde en bloeddruk gemeten. Na afloop eet en drink je iets in het donorcafé. Met een uurtje sta je weer buiten.

 

Over Sanquin

In Nederland zorgt Sanquin voor de bloedvoorziening. Naast het afnemen, verwerken en uitgeven van bloedproducten verricht Sanquin ook onderzoek naar het effectiever inzetten van bloed.

 

Meld je nu aan als bloeddonor!In memoriam Henk den Ouden

27-02-2022 door Ingrid Smeeman

Afgelopen weekend werden we geïnformeerd dat Henk den Ouden plotseling op 78 jarige leeftijd is overleden.

Tot enkele jaren geleden was Henk elke zondagochtend als clubscheidsrechter bij Jong Brabant actief.
Vele wedstrijden werden door hem op zondagochtend gefloten.
Ook voor de wedstrijden van de veteranen op zaterdagmiddag was Henk vaak de scheidsrechter.
Henk floot op zijn manier, maar vaak met veel humor.

Wij wensen zijn naaste familie heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur Jong Brabant

 Uitnodiging Algemene ledenvergadering

02-02-2022 door Ingrid Smeeman

Het bestuur van R.K.V.V. Jong Brabant roept de leden op voor de ALV seizoen 2020/2021, op donderdag 10 maart 2022 om 20:00 uur bij Jong Brabant. Zien we jullie dan?!

 

Agenda ALV 10 maart 2022

1. Opening door Bert van den Wijngaard, voorzitter, 20.00 uur

2. Vaststellen agenda

3. Notulen ALV 22 april 2021 (Seizoen 2019-2020) (zoals geplaatst op de site)

4. Jaarverslag bestuur seizoen 2020 – 2021

5. Financieel jaarverslag penningmeester

6. Vaststelling begroting seizoen 2021 – 2022

7. Verslag kascontrolecommissie

8. Vaststelling contributie seizoen 2022 – 2023

9. Aanpassing statuten

10. Verkiezing bestuursleden

11. Jong Brabander van het jaar

12. Rondvraag

13. Sluiting; streeftijd 21.30 uur

 

Notulen ALV 22 april 2021

Nieuwe statuten feb 2022