actueel

In memoriam William Pijnappels

09-03-2022 door Ingrid Smeeman

Afgelopen maandag 7 maart ontvingen wij het zeer droeve bericht, dat William Pijnappels op de veel te jonge leeftijd van 37 jaar plotseling is overleden.
William doorliep bij Jong Brabant de jeugdteams en was een groot aantal jaren lid van onze senioren selectie. Later speelde hij nog enkele seizoenen in de vrienden teams van Jong Brabant 4 en Jong Brabant 3.

Hoewel William al enkele jaren geen lid meer was van Jong Brabant, herinneren vele Jong Brabanders hem als een heel gezellige vent, waarmee velen veel plezier hebben gehad.
William was vaak een van de gangmakers op de selectie weekenden.

Het voelt voor ons allemaal zo onrechtvaardig, dat we nu al van hem afscheid moeten nemen.
Wij wensen alle dierbaren van William en in het bijzonder Marian en Louis heel veel sterkte in deze hele moeilijke tijd.

 

Bestuur Jong BrabantIn memoriam Henk den Ouden

27-02-2022 door Ingrid Smeeman

Afgelopen weekend werden we geïnformeerd dat Henk den Ouden plotseling op 78 jarige leeftijd is overleden.

Tot enkele jaren geleden was Henk elke zondagochtend als clubscheidsrechter bij Jong Brabant actief.
Vele wedstrijden werden door hem op zondagochtend gefloten.
Ook voor de wedstrijden van de veteranen op zaterdagmiddag was Henk vaak de scheidsrechter.
Henk floot op zijn manier, maar vaak met veel humor.

Wij wensen zijn naaste familie heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur Jong Brabant

 Uitnodiging Algemene ledenvergadering

02-02-2022 door Ingrid Smeeman

Het bestuur van R.K.V.V. Jong Brabant roept de leden op voor de ALV seizoen 2020/2021, op donderdag 10 maart 2022 om 20:00 uur bij Jong Brabant. Zien we jullie dan?!

 

Agenda ALV 10 maart 2022

1. Opening door Bert van den Wijngaard, voorzitter, 20.00 uur

2. Vaststellen agenda

3. Notulen ALV 22 april 2021 (Seizoen 2019-2020) (zoals geplaatst op de site)

4. Jaarverslag bestuur seizoen 2020 – 2021

5. Financieel jaarverslag penningmeester

6. Vaststelling begroting seizoen 2021 – 2022

7. Verslag kascontrolecommissie

8. Vaststelling contributie seizoen 2022 – 2023

9. Aanpassing statuten

10. Verkiezing bestuursleden

11. Jong Brabander van het jaar

12. Rondvraag

13. Sluiting; streeftijd 21.30 uur

 

Notulen ALV 22 april 2021

Nieuwe statuten feb 2022Corona regels per 26 januari 2022

30-01-2022 door Ingrid Smeeman

Beste Jong Brabanders,

Per 26-01-2022 zijn de Corona regels aangepast. Dat heeft ook gevolgen voor Jong Brabant.

Publiek is weer welkom bij wedstrijden en trainingen tot 22.00 uur.  Wel geldt hier de 1,5 meter afstand regel.

Trainingen en competitie wedstrijden zijn gelukkig weer mogelijk voor alle leden.

Vanaf maandag 17 januari 2022 geldt weer het normale trainingsschema.

Er kan weer gebruik worden gemaakt van de kleedkamers. Hiervoor gelden wel de volgende regels:
–  Vanaf 18 jaar moet je in het bezit zijn van een Corona Toegang Bewijs (CTB).
–  Vanaf 13 jaar moet er een mondkapje worden gedragen.

Kantine is weer open op zaterdag en zondag. Binnen zijn enkel een beperkt aantal zitplaatsen.
Kantine is (voor personen van 18 jaar en ouder) alleen toegankelijk op vertoon van Corona Toegang Bewijs (CTB) en geldige legitimatie.
Vanaf 13 jaar is het dragen van  een mondkapje verplicht.
Op zondag zal er worden gewerkt met tijdsloten. Teams ontvangen hierover informatie via SECO.
Op zaterdag en zondag is er bij kantine ook een afhaal loket. Hiervoor is geen Corona Toegang Bewijs nodig en je hoeft ook geen mondkapje te dragen. Bestellingen moeten wel buiten worden genuttigd.

Uiteraard gelden de algemene Corona maatregelen ook nog steeds voor Jong Brabant.
Was vaak en goed je handen
Houd 1,5 meter afstand
Blijf thuis bij klachten en laat je testen of doe een zelf test.

Gebruik te allen tijde je gezond verstand….

Bestuur Jong BrabantCorona regels per 15 januari 2022

17-01-2022 door Ingrid Smeeman

Beste Jong Brabanders,

Per 15-01-2022 zijn de Corona regels weer iets aangepast. Dat heeft ook gevolgen voor Jong Brabant.

• Het sportpark blijft gesloten voor publiek.
• Trainingen en onderlinge wedstrijden zijn gelukkig weer mogelijk voor alle leden.
• Vanaf maandag 17 januari 2022 geldt weer het normale trainingsschema.
• Er kan gebruik worden gemaakt van de kleedkamers.
Hiervoor gelden wel de volgende regels:
– Vanaf 18 jaar moet je om van kleedkamers gebruik te kunnen maken, in het bezit van zijn van een CORONA TOEGANG BEWIJS.
– Vanaf 13 jaar moet in kleedkamers een mondkapje worden gedragen.
• Kantine is voorlopig nog gesloten. Op zaterdag en zondag is er een afhaalloket.

Bij klachten blijf je natuurlijk thuis.

Na persconferentie van 25 januari a.s. zal de KNVB een beslissing nemen over het hervatten van de competities.

We hopen elkaar snel weer te zien.

Met vriendelijke groet
Bestuur Jong Brabant