Volgend seizoen niet meer voetballen? Dan opzeggen voor 15 mei.

Wil je volgend seizoen niet meer voetballen? Jammer! Om de club organiseerbaar te houden, is afgesproken dat opzeggingen gedaan moeten worden voor 15 mei, bij de ledenadministratie. Let op: opzeggen bij de Technische Commissie of een coach geldt niet als opzegging. Door vervelende ervaringen in het verleden, die veel tijd en energie vragen van onze vrijwilligers, zijn we tamelijk strikt in het volgen van deze afspraken, dus ben op tijd. Wil je je spelende lidmaatschap omzetten in niet-spelend, dan geef je dat ook voor 15 mei door. Heb je een bijzondere reden waarom je niet voor 15 mei kunt opzeggen, bijvoorbeeld omdat het spelen volgend seizoen afhangt van wel of niet slagen of een toelating tot een opleiding, laat dat dan ook even weten. Dan maken we individuele afspraken. In dat geval neem je even contact op met het bestuur.