Update rubbergranulaat n.a.v. NOS journaal 28-11-2016

Het bestuur van Jong Brabant heeft kennis genomen van het item over kunstgrasvelden in het NOS journaal van zondag 27-11-2016 en kranten artikelen o.a. in de Volkskrant van maandag 28-11-2016.

We begrijpen de bezorgdheid van leden en ouders. Van de eigenaar van het veld, gemeente Tilburg, hebben wij onderstaande reactie ontvangen. Wij blijven de lijn van de gemeente Tilburg in deze zaak volgen en verwachten in december de uitslagen van het RIVM onderzoek.

Bestuur Jong Brabant

 

Geachte bestuurder,

Van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) ontvingen wij vanmiddag een mail over recente media-aandacht voor kunstgrasvelden, zondagavond jl. in het NOS-journaal. Ik deel deze mail hierbij graag met u, ook omdat u hier wellicht vragen over krijgt van spelers en/of ouders. De gemeente Tilburg volgt hierin de lijn van de VSG. Dat betekent dat we de resultaten van het onderzoek van het RIVM afwachten. We verwachten deze resultaten half december.

Mocht u nog vragen, neemt u dan contact op met mevr. Japke Visser, beleidsmedewerker Sport, telefoon 013-5428638 of       e-mail japke.visser@tilburg.nl of met dhr. Dennis Mallant, verenigingsondersteuner, e-mail dennis.mallant@tilburg.nl.

Met vriendelijke groet,

dhr. J.M.A. Kokke

wethouder

 

Van: Vereniging Sport en Gemeenten
Verzonden: maandag 28 november 2016 14:30
Aan: Vereniging Sport en Gemeenten
Onderwerp: UPDATE RUBBERGRANULAAT EN KUNSTGRAS N.A.V. NOS-JOURNAAL 28-11-2016

 

UPDATE RUBBERGRANULAAT EN KUNSTGRAS N.A.V. NOS-JOURNAAL 28-11-2016

Gisteravond (zondag 27 november j.l.) is in de uitzending van het NOS-journaal om 20.00 uur een item behandeld over de mogelijke gezondheidsrisico’s van SBR-rubbergranulaat. In het item zijn enkele resultaten uit het onderzoek van de bandenbranche gepresenteerd en becommentarieerd door een toxicoloog. De uitzending wekt de indruk dat er nieuwe feiten zijn, maar deze zijn er niet.

Het nieuwsitem zorgt echter weer voor veel onrust bij verenigingen, omdat de uitkomsten van het onderzoek worden vergeleken met de consumentennorm voor chemische stoffen. Hierdoor wordt de norm voor chemische stoffen vaak overschreden. Voor rubbergranulaat geldt echter een andere norm.

Binnen zogenaamde REACH-verordeningen worden stoffen op basis van gebruik geclassificeerd. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een voorwerp en een mengsel. Rubbergranulaat valt onder de categorie mengsels. Hiervoor geldt dus ook een andere norm. Meer informatie over REACH kunt u vinden op : https://echa.europa.eu/nl/regulations/reach/. 

Geen wijziging van standpunt RIVM
Deze ochtend heeft Vereniging Sport en Gemeenten uitvoerig contact gehad met het RIVM. Het RIVM heeft geen aanleiding om haar advies te wijzigen. Namelijk dat er gewoon gesport kan worden op kunstgrasvelden met SBR-rubbergranulaat. Vereniging Sport en Gemeenten volgt het standpunt van het RIVM.

Medio december worden de uitkomsten van het RIVM-onderzoek verwacht. Wij adviseren gemeenten om dit officiële onderzoek af te wachten.

Afgelopen vrijdag heeft Vereniging Sport en Gemeenten een vragenlijst naar gemeenten gestuurd om specifiek zicht te krijgen op problemen en vraagstukken als gevolg van de discussie over SBR-rubbergranulaat. Zodra de resultaten bekend zijn en aanleiding geven u hierover te informeren, zult u nadere berichtgeving van ons ontvangen.

Informatie
Op de website van het RIVM (www.rivm.nl) en op onze eigen website (www.sportengemeenten.nl) staat de meest recente informatie. Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met 070 37 38 055.

Met vriendelijke groet,

André de Jeu
Directeur

Vereniging Sport en Gemeenten
Postbus 16268, 2500 BG Den Haag; Bezoekadres: Nassaulaan 12, Den Haag
Telefoon:  070 373 80 53