Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Het bestuur van R.K.V.V. Jong Brabant roept de leden op voor de ALV van 2016, op donderdag 20 oktober om 20:30 uur bij Jong Brabant. Zien we jullie dan?!

Agenda ALV 20 oktober 2016

1. Opening door Bert van de Wijngaard, voorzitter, 20.30 uur
2. Notulen ALV 8 oktober 2015 (zie onderaan dit bericht)
3. Vaststellen agenda
4. Jaarverslag bestuur seizoen 2015 – 2016
5. Jaarverslagen secretaris en commissies
6. Financieel jaarverslag penningmeester
7. Verslag kascontrolecommissie
8. Vaststelling begroting seizoen 2016 – 2017
9. Vaststelling contributie seizoen 2017 – 2018
10. Evaluatie doelstellingen 2015 – 2016
11. Formulering doelstellingen 2016 – 2017
12. Verkiezing bestuursleden*
13. Verkiezing Jong Brabander van het jaar 2016
14. Rondvraag
15. Sluiting; streeftijd 22.00 uur

* Secretaris Bart Bos is aftredend en niet herkiesbaar.
Leden van Jong Brabant kunnen tot 1 uur voor aanvang van de ALV zich aanmelden voor deze bestuursfunctie.

 

notulen-alv-2015