Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Het bestuur van R.K.V.V. Jong Brabant roept de leden op voor de ALV seizoen 2020/2021, op donderdag 18 november 2021 om 20:00 uur bij Jong Brabant. Zien we jullie dan?!

 

Agenda ALV 18 november 2021

1. Opening door Bert van den Wijngaard, voorzitter, 20.00 uur

2. Vaststellen agenda

3. Notulen ALV 22 april 2021 (Seizoen 2019-2020) (zoals geplaatst op de site)

4. Jaarverslag bestuur seizoen 2020 – 2021

5. Financieel jaarverslag penningmeester

6. Vaststelling begroting seizoen 2021 – 2022

7. Verslag kascontrolecommissie

8. Vaststelling contributie seizoen 2022 – 2023

9. Aanpassing statuten

10. Verkiezing bestuursleden

11. Jong Brabander van het jaar

12. Rondvraag

13. Sluiting; streeftijd 21.30 uur

 

 

Notulen ALV 210422