Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Het bestuur van R.K.V.V. Jong Brabant roept de leden op voor de ALV van 2019, op donderdag 31 oktober om 20:00 uur bij Jong Brabant. Zien we jullie dan?!

Agenda ALV 31 oktober 2019

 1. Opening door Bert van den Wijngaard, voorzitter, 20.00 uur
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen ALV 25 oktober 2018 (zie onderaan dit bericht)
 4. Jaarverslag bestuur seizoen 2018 – 2019
 5. Verslagen commissies
 6. Informatie in verband met blaashal
 7. Financieel jaarverslag penningmeester
 8. Vaststelling begroting seizoen 2019 -2020
 9. Verslag kascontrolecommissie
 10. Vaststelling contributie seizoen 2020 – 2021
 11. Verkiezing bestuursleden*
 12. Bekendmaking Jong Brabander van het jaar 2019
 13. Rondvraag
 14. Sluiting; streeftijd 22.00 uur

* Aftreedbaar en herkiesbaar Roel van Zoggel als penningmeester
   Aftreedbaar en herkiesbaar Ronald Erven als secretaris       

Notulen ALV 25 oktober 2018