Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

Het bestuur van R.K.V.V. Jong Brabant nodigt alle leden uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 2020, op donderdag 29 oktober om 20:00 uur bij Jong Brabant.

De agenda van de ALV volgt.