Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

Het bestuur van R.K.V.V. Jong Brabant nodigt alle leden uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 2020, op donderdag 22 april 2021 om 20:00 uur.  Het is nog niet zeker of de vergadering bij Jong Brabant zelf gehouden kan worden of dat we deze digitaal moeten gaan organiseren. Hierover zal van te voren duidelijkheid gegeven worden.

De agenda van de ALV volgt.