Terugblik Jong Brabant

Tijdens de algemene ledenvergadering op 8 oktober, gaf onze voorzitter een mooi overzicht van Jong Brabant: het afgelopen jaar, met een vooruitblik naar komend jaar. Lees mee, en je bent weer helemaal op de hoogte!

ALV 08.10.2015

Door de voorzitter:

Jong Brabant is nog steeds een springlevende vereniging, van bijna 70 jaar, waarin veel bekwame vrijwilligers in diverse commissies heel veel werk verzetten.

Het Hoofdbestuur werd dit jaar voor een gedeelte vernieuwd door het aantreden van Mark, Michiel en mezelf. De sfeer in het bestuur was goed , al waren er natuurlijk regelmatig discussies, maar gelukkig wisten we steeds overeenkomst te bereiken.

Ik wil toch een paar zaken even apart noemen.

Op de eerste plaats hebben we in dit seizoen afscheid moeten nemen van Paul Peeters. Hij overleed 17 november 2014 op 91 jarige leeftijd. Hij was jarenlang een stuwende kracht in het jeugdbestuur en maakte zich heel sterk voor het meisjesvoetbal in die tijd. Nog niet zolang geleden moesten we ook afscheid nemen van Mia Schellekens, de vrouw van Kees. Gelukkig waren er veel Jong Brabanders bij het  afscheid van Mia om Kees en familie te steunen.

Het seizoen 2014/2015 kende hoogte- en dieptepunten.

In het kort zal ik ze memoreren:

Negatieven punten waren natuurlijk het degraderen van JB 1 en het uiteindelijk niet verlengen van het contract met trainer Johan vd Pas. Graag wil ik opmerken, dat deze beslissing voor ons een heel moeilijke is geweest, maar na de vele gesprekken, tijdens het seizoen met ook spelersraad en begeleiding, hebben we uiteindelijk deze beslissing genomen. Het was ook het jaar, dat we tijdens  het seizoen afscheid namen van trainer JB 2, John langermans. Boy vd Boogaard maakte het seizoen af en wist zelfs nog bijna met het team de nacompetitie te bereiken.

In oktober vorig jaar beleefden we tijdens de thuiswedstrijd tegen Nevelo het vuurwerkincident. Door grote inzet van Roel en Enno zijn we uiteindelijk door KNVB vrijgesproken. In die periode hebben we ook intensief contact gehad met VZ Nevelo en is er een bezoek gebracht aan de betreffende grensrechter van Nevelo. Helaas heeft zich bij ons nooit iemand gemeld, die betrokken waren bij dit incident.

Gelukkig zijn er ook heel veel positieve zaken van het afgelopen seizoen te melden.

Ik denk aan het in gebruik nemen van ons kunstgras veld. Ik geloof, dat iedereen daar toch wel heel gelukkig mee is.

In de jeugdafdeling werden heel mooie resultaten behaald. Denk aan kampioenschap van B-1. Op dit moment spelen onze jeugdteams op het hoogste niveau sinds de oprichting van Jong Brabant. Complimenten aan de Technische commissie en de Jeugdcommissie.

Er is dit seizoen keihard gewerkt aan het maken van een nieuwe website. Later in deze vergadering daarover meer.

Dit seizoen werden er stappen genomen om te komen tot  het opzetten van Vrijwilligerscommissie. Later in deze vergadering  ook hierover meer.  De nieuwe cie Sportiviteit &Respect  plande diverse bijeenkomsten o.a. in het kader van Positief Voetbalklimaat Tilburg.

De wedstrijd tegen Willem II was zowel organisatorisch als financieel een groot succes.

Ik hoop, dat bij u allen de positieve punten hebben overheerst, hoe vervelend de degradatie van ons eerste team ook was.

Presentatie Vrijwilligerscommissie: in de tweede helft van  het seizoen is er door enkele enthousiastelingen een nieuwe commissie in het leven geroepen, waar wij als bestuur heel erg blij mee zijn. Niet alleen bij Jong Brabant, maar het geldt voor alle verenigingen, is het werven en behouden van vrijwilligers een groot probleem. Wij zijn er allemaal van  overtuigd, dat er in onze vereniging heel veel mensen zijn met heel veel capaciteiten, die best iets voor Jong Brabant willen doen. Het is goed, dat deze commissie dit probleem mede wil gaan oppakken.

Doelstelling seizoen 2014/2015

1.Besteding restant potje kunstgrasveld: Upgrade van verlichting naar wedstrijdverlichting en aanbrengen frame tbv ophangen reclamedoeken ( gedeeltelijk uit potje)

2.Handhaving JB 1 in derde klasse : Niet gerealiseerd

3.Omzet, resultaat en betalingsmogelijkheden kantine verbeteren: Gerealiseerd, complimenten aan Petra en haar medewerkers voor het goede resultaat. Wij zijn , denk ik, een van de weinige verenigingen, waar het eerste team degradeert en de kantineomzet omhoog gaat. Pinnen is inmiddels mogelijk en daar mag nog meer gebruik van worden gemaakt. Ook uiterlijk zijn er een aantal, goede veranderingen in onze kantine aangebracht.

4.Verbeteren communicatie : nieuwe website gaat heel binnenkort in de lucht

5.Opknappen kleine oefen hoek: Gerealiseerd

6.Beleid Normen en Waarden : Commissie Sportiviteit &Respect is in het leven geroepen, waarin veel aandacht voor Positief VoetbalKlimaat Tilburg

7.Aandacht kader junioren : Een continu proces. Afgelopen seizoen hadden alle junioren teams trainer en leiders.

 

Doelstellingen  seizoen 2015/2016

 1. JB 1 en 2 lekker meedraaien in hun klasse met veel voetbalplezier.
 2. Veel aandacht voor doorstroming junioren naar senioren. Team JB onder 23 jaar.
 3. Met onze jeugdteams het huidige hoge niveau behouden.
 4. Uitbouwen vrijwilligersbeleid en aandacht voor VOG verklaringen.
 5. Aandacht voor het werven club scheidsrechters.
 6. Viering 70 jarig bestaan.
 7. Renoveren bestuurskamer.
 8. Jeugdtoernooien nieuw leven inblazen.
 9. Inrichten speeltuintje(Actie hart van Brabant Rabo)
 10. Aftredend en reeds in bestuur gepast afscheid genomen van Andre Baelemans. Kandidaat William van Pelt, Örjan Game extra plaats in het bestuur namens Vrijwilligerscommissie
 11. Lancering website : Bedankt Brigitte, Mette-Marieke, Michel en veel anderen voor het vele en goede werk door jullie dit jaar verricht. Het resultaat mag er zijn. Brigitte heeft ons ook  geïnformeerd, dat ze na 8 jaar zal gaan ophouden om onze site te beheren. Haar professionele werkzaamheden en gezin, laten geen ruimte om deze vrijwilligerstaak nog langer te doen. Natuurlijk vinden we dat heel jammer, maar een heel erg groot dankjewel is zeker heel erg op zijn plaats. We gaan in gesprek met oa Mette-Marieke om te kijken hoe we eea kunnen invullen.


  Jong Brabander van het jaar

Elk jaar zijn er in onze vereniging mensen , die we heel graag Jong Brabander van het jaar zouden willen maken. Elk jaar moeten we een keuze maken, dit jaar hebben we gekozen voor een man, die al weer jaren actief is op vele fronten in onze vereniging. Hij is een bescheiden man, die niet zo vaak op de voorgrond treedt. Hij is echter actief als jeugdleider, jeugdtrainer, lid van technische commissie en lid van scheidsrechters commissie. In al deze hoedanigheden, doet hij heel veel en goed werk., waarvoor wij hem heel graag  nu eens in het zonnetje willen zetten:

Jong Brabander van het seizoen 2014/2015 is COEN BEERENS, proficiat