Seizoensopening en feest 70 jarig bestaan

Zaterdag 3 september vond bij Jong Brabant de seizoensopening plaats met aansluitend een feest voor onze leden, ereleden,  oud leden en sponsoren ter gelegenheid van ons 70 jarig bestaan.

Vanaf 12.30 uur was er de voetbalparty voor al onze jeugdleden. Op het hoofdveld was een spellen circuit uitgezet. Jeugdleden waren in groten getale aanwezig en werden in de loop van de middag bij frites kar getrakteerd.

Vanaf 17.00 uur was er een grandioos feest met DJ Coenio en zanger Raymon Hermans. Bij de opening van het feest maakte het bestuur bekend, dat ze Jan van Esch op de eerstvolgende ALV in oktober zullen voordragen als erelid.

Deze mededeling werd met een groot applaus en enthousiasme begroet. Selectie en mini’s hadden voor Jan een erehaag  gevormd.

Bestuur wil iedereen, die deze geweldige dag mede heeft mogelijk gemaakt van harte bedanken. Speciaal willen we noemen Rick Henskens en zijn vrienden en Petra van Straalen. Bedankt voor jullie geweldige inzet.

 

Bestuur Jong Brabant

Bert van den Wijngaard