Nieuwsbrief

Beste Jong Brabanders,

Middels deze nieuwsbrief willen we jullie graag informeren over de huidige stand van zaken bij Jong van zaken bij Jong Brabant tijdens deze Corona pandemie.

Net als jullie balen wij ook verschrikkelijk. Het is echter op dit moment niet anders en we kunnen enkel de opgelegde maatregelen uitvoeren. Wij missen de wedstrijden, maar we missen vooral de sociale contacten en de gezelligheid.

Gelukkig kunnen op dit moment onze leden t/m 17 jaar trainen een onderlinge wedstrijdjes spelen. Helaas zonder publiek. Leden vanaf 18 jaar kunnen op dit moment enkel trainen in groepjes van 2 met onderlinge afstand van 1,5 meter. De KNVB streeft ernaar om competities op 16/17 januari te hervatten en dan door te spelen tot eind juni. Bekerwedstrijden en wedstrijden voor de nacompetitie vervallen.

Het jaarlijkse jeugd Kersttoernooi kan gelukkig wel doorgaan op 28 en 29 december a.s.. Helaas is er geen publiek welkom in de zaal en kunnen slechts leden t/m 17 jaar deelnemen. Wij zijn aan het nadenken om teams van JO19 een passend alternatief aan te bieden. We geven hierover spoedig meer informatie. Ook willen we graag binding met de senioren behouden. Ook hier zijn we druk bezig om een activiteit te bedenken die binnen de corona maatregelen is toegestaan.

Door alle maatregelen hebben we de ALV moeten uitstellen. We kunnen wel melden dat we het afgelopen seizoen financieel positief hebben kunnen afsluiten. Mede doordat we gebruik hebben gemaakt van een aantal steunmaatregelen van de Gemeente Tilburg en de overheid.

De begroting voor het lopende seizoen is negatief omdat we de belangrijkste factor, de kantine omzet, voor een groot gedeelte zien wegvallen. Het is nu nog onduidelijk wanneer de kantine weer open mag. Hopelijk kunnen we ook dit seizoen nog een beroep doen op steunmaatregelen vanuit de Gemeente Tilburg en overheid waardoor we de doorlopende vaste lasten deels kunnen dekken.

We willen voorstellen bij de komende ALV om de contributies voor seizoen 2021/2022 niet te verhogen. We zijn blij, dat veel leden de contributie voor dit seizoen al hebben betaald. Ook onze sponsoren blijven ons bijna allemaal trouw.  Jullie begrijpen, dat op dit moment inkomsten uit contributie en sponsoring heel erg belangrijk zijn.

En om af te sluiten nog een positief bericht. Het is eenieder natuurlijk bekend dat we op 26 augustus 2021 75 jaar bestaan. Een paar bestuursleden zijn samen met een aantal enthousiaste leden al druk bezig om een echt Jong Brabant weekend te organiseren. Het gaat allemaal gebeuren op 10,11 en 12 september 2021. Houd die dagen vrij in je agenda.

We hopen jullie op deze manier toch een beetje te hebben geïnformeerd over het huidige reilen en zeilen bij ons clupke.

We hopen jullie snel weer op het sportpark te zien.

Let op elkaar en blijf gezond.

 

Bestuur Jong Brabant