Update informatie Sporten op kunstgras

Informatie gemeente Tilburg

Geachte bestuurder,
Gisteravond (10 oktober) ontvingen wij van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) een update over de gezondheidsrisico’s van kunstgrasvelden. Dit bericht wil ik graag met u delen.

‘Vandaag is bij de KNVB in Zeist met een brede delegatie vergaderd over de gevolgen van de uitzending van Zembla en de ontstane onrust over mogelijke gezondheidsrisico’s bij het sporten op rubber ingestrooide kunstgrasvelden. In de vergadering heeft het RIVM nogmaals benadrukt dat sporten op rubber ingestrooid kunstgras gewoon mogelijk is. KNVB en Vereniging Sport en Gemeenten steunen deze opvatting en hebben volledig vertrouwen in het RIVM. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS en zal eind 2016 worden opgeleverd. Zodra de onderzoeksopzet gereed is, zal deze voor iedereen online worden gepubliceerd.
In samenwerking met de KNVB zullen alle rubber ingestrooide kunstgrasvelden in kaart worden gebracht en wordt ook gekeken naar andere rubber ingestrooide velden, zoals sommige playgrounds. Naast een literatuurstudie waarin wordt gekeken naar de resultaten van diverse internationale onderzoeken, zullen van 50 tot 100 velden monsters worden genomen om de samenstelling van de infill te controleren op schadelijke stoffen voor de volksgezondheid.
Vereniging Sport en Gemeenten blijft volledig aangehaakt bij het onderzoek en zal haar medewerking verlenen waar gewenst en mogelijk is.’

Op www.tilburg.nl staat ook een bericht over het spelen op kunstgrasvelden, net als op de website van de GGD. Mochten uw leden nog specifieke gezondheidsvragen hebben, kunt u hen ook adviseren te bellen met de GGD, afdeling Gezondheid, Milieu & Veiligheid, op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur, telefoonnummer 0900 – 3 66868.
Ik vertrouw erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,
Japke Visser

Beleidsmedewerker Sociaal
Gemeente Tilburg