In memoriam Jan Muskens

Woensdagavond 18 mei bereikte ons het droeve bericht van het plotselinge overlijden van Jan Muskens, op de veel te jonge leeftijd van 62 jaar.

Jan was vroeger een begenadigd voetballer van Jong Brabant en maakte later de overstap naar Longa.

Nog veel meer Jong Brabanders zullen zich Jan echter herinneren als de super vrijwilliger, die vele, vele jaren de kleedkamers schoonmaakte en op alle trainingsavonden zorgde voor de uitgave van de trainingsmaterialen.

Jan zorgde er voor dat na de trainingen alles weer keurig netjes werd opgeslagen. Helaas moest Jan enkele jaren geleden in  verband met zijn gezondheid stoppen met zijn vrijwilligerswerk bij onze club.

Jong Brabant is Jan dan ook veel dank verschuldigd voor het vele werk dat hij voor onze club heeft gedaan.

We wensen de familie Muskens, en in het bijzonder zijn broer Frans en neef Marnick, heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Jong Brabant zal Jan nooit vergeten.