Heeft u al betaald?

Bericht over de contributie:

Beste leden van Jong-Brabant die de contributie nog niet hebben betaald, verzoek ik deze z.s.m. over

te maken op de bankrekening van RKVV Jong Brabant met vermelding van het notanummer.

Let op als u een formulier voor automatische incasso hebt afgegeven dan geldt eerst voor het

seizoen 2017-2018.

Mart van Woensel

Contributiezaken Jong Brabant