De contributienota’s en automatische incasso

De contributienota’s gaan deze week de deur uit! Volgend seizoen gaan we over naar automatische incasso. Meer info vind je hieronder:

Contributienota
De contributienota voor het nieuwe voetbalseizoen 2016-2017 ontvang je de komende week.
De senioren ontvangen de nota via de Seniorencommissie. De nota voor de jeugdleden wordt thuis bezorgd.

Automatische incasso vanaf seizoen 2017-2018
Zoals al eerder aangekondigd gaat Jong-Brabant vanaf het seizoen 2017-2018 over tot automatische incasso van de contributie.

Om automatische incasso mogelijk te maken tref je bij de contributienota een kopie van de nota aan. Op de achterzijde van deze kopie tref je het machtigingsformulier aan.

Ik verzoek je vriendelijk om dit formulier in te vullen en aan mij terug te sturen. Dit kan als volgt:

  • Het ingevulde en getekende formulier inscannen en mailen aan contributie@jongbrabant.nl
  • Inleveren op zaterdag en zondag bij de wedstrijdsecretariaten
  • In de brievenbus op Löblaan 2 te Berkel-Enschot
  • Per post: RKVV Jong-Brabant, Postbus 97, 5056 ZH Berkel-Enschot

Zolang je lid bent van Jong-Brabant loopt de machtiging door. Zodra het lidmaatschap stopt, vervalt direct de incassomachtiging. De uitvoering van de incasso is voor het eerst in de maand september 2017.

Voor de uitvoering van deze automatische incasso geldt óók voor Jong-Brabant de Europese bankregelgeving en voorwaarden.

Tot slot
Ik hoop dat jullie massaal het machtigingsformulier t.z.t. invullen. Bij het invullen ook graag het e-mailadres vermelden. Dit wordt gecontroleerd met het email adres in de ledenadministratie zodat voor het seizoen 2017-2018 de contributienota en de automatische incasso zoveel mogelijk digitaal kan worden verwerkt. Alvast bedankt!

Ik wens jullie een sportief seizoen 2016-2017 toe.

Mart van Woensel

Contributiezaken Jong Brabant