Corona virus

Beste Jong Brabanders,

Dit seizoen is anders dan alle andere seizoenen, helaas op een andere manier dan iedereen graag had gezien. Het seizoen is nu erg abrupt tot een einde gekomen, bizar maar gepast gezien de omstandigheden.

We begrijpen dat er onder de leden vragen zullen zijn. Vragen die wij op dit moment ook niet allemaal kunnen beantwoorden.

Het seizoen is voorbij en het sportpark is in ieder geval tot 1 juni gesloten.

We gaan daarom aan de slag met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Op dit moment is het niet duidelijk of we in juni misschien nog gebruik van het hoofdveld kunnen maken maar de grasvelden zullen dan in onderhoud zijn.

Daarnaast gaan we nu onderzoeken welke financiƫle gevolgen dit gaat hebben voor onze vereniging. Sinds 9 maart zijn er natuurlijk helemaal geen kantine inkomsten meer. Ook zijn er nog vaste kosten die dit seizoen nog moeten worden betaald, maar er zijn ook kosten die misschien iets lager gaan uitvallen dan begroot. Ook gaan we bekijken of het nog wel verantwoord is om de verbouwing van de bestuurskamer door te laten gaan. De stormen in februari hebben nogal wat schade aangericht aan de stellage waarin de reclamedoeken hangen. De reparatie hiervan zal uitgevoerd worden zodra dat verantwoord is.

Tevens proberen we een inschatting te maken van de sponsorinkomsten voor het komende seizoen. Deze komen wellicht onder druk te staan omdat ook onze sponsoren last hebben van de gevolgen van het coronavirus.

Op het moment dat we het boekjaar 2019-2020 boekhoudkundig hebben afgerond, zullen we bekijken welke financiƫle ruimte er nog is en welke consequentie dit heeft voor de contributie voor het komende seizoen. Het streven is om deze gelijk te houden aan dit seizoen maar het mag duidelijk zijn dat we voor volgend seizoen een behoorlijke buffer nodig zullen hebben.

Ook in dit geval; Jong Brabant zijn we samen, dus let op elkaar en laten we vooral hopen dat we allemaal gezond blijven.

Bestuur Jong Brabant