Corona update

Op de persconferentie van afgelopen dinsdag heeft minister-president Rutte gezegd dat kinderen tot 12 jaar weer kunnen gaan sporten en dat kinderen tot 18 jaar weer kunnen gaan sporten indien ze anderhalve meter afstand tot hun medesporters houden.

Dat het vanuit de overheid is toegestaan betekent niet meteen dat het ook meteen kan en dat bij Jong Brabant de poorten open gaan en iedereen weer kan gaan trainen. Er gelden nog behoorlijk veel beperkende maatregelen waar we rekening mee moeten houden. Het brengen en halen van jeugdspelers maar ook de uitgifte en inname van materialen zijn voorbeelden van processen die normaal zo gewoon zijn, maar nu extra aandacht vragen. Ook is het nog niet duidelijk welke spelers en trainers weer wíllen gaan trainen en welke niet, want alles gaat uiteraard op basis van vrijwilligheid.

Het bestuur van Jong Brabant is druk bezig om te onderzoeken wat mogelijk is en ook wat onmogelijk is. Dit doen we in samenspraak met de gemeente, de KNVB, het RIVM, de GGD en met collega-verenigingen. Dat vergt enige tijd en ook het voorbereiden van de aanvullende maatregelen zal tijd en inzet kosten.

Dit betekent dat het complex sowieso nog niet op 28 april open zal gaan voor trainingen.

Zodra er meer duidelijkheid is over wat er wel en niet kan en op welke momenten zullen we dit via alle mogelijke kanalen communiceren. Tot die tijd vragen we jullie allemaal nog even geduld te hebben.

Ook hier geldt: Beter voorzichtigheid nu dan spijt achteraf!
We werken er hard aan en komen zo snel mogelijk met aanvullend nieuws.

Bestuur Jong Brabant