Beoordelingen via nieuw spelervolgsysteem

Beste trainers,

Hier volgt een bericht mbt de teambeoordelingen. Normaal gesproken ontvangt elke trainer een Excel bestand om de beoordelingen in te vullen. Dit gebeurt in december en rond april voor de tweede ronde. Deze beoordelingen vormen een belangrijke factor bij de teamindelingen voor het nieuwe seizoen!

Dit jaar zul je echter geen Excel bestand ontvangen om de beoordelingen in te vullen. Je zal nu denken, waarom geen Excel bestand meer?

Binnen de Technische Commissie hebben besloten om dit wat beter en breder te gaan aanpakken. We hebben binnen Jong Brabant een professioneel spelervolgsysteem aangeschaft.

Hiermee kunnen we de beoordelingen beter en uniformer bewaken. Met dit systeem is het verleden van een speler veel inzichtelijker dan met de huidige losse Excel bestanden!

Kortom, alle beoordelingen worden opgeslagen in het nieuwe systeem en kunnen op een willekeurig tijdstip naar voren worden gehaald, dus niet alleen van dit jaar maar ook van voorgaande jaren! Het invullen van de beoordelingen zal zeker niet meer tijd in beslag nemen dan de huidige lijsten.

Wij gaan hiermee starten in de maanden december en januari.

Er zullen avonden worden georganiseerd per leeftijdsgroep om de werking van het systeem uit te leggen. Deze avonden zullen gepland worden in december en januari. Alle trainers krijgen hiervoor een uitnodiging.

 

Met vriendelijke groet,

Technische Commissie