Nieuwjaarsreceptie

Zondag 14 januari a.s. vindt vanaf 16:00 uur in de kantine onze Nieuwjaarsreceptie plaats.

Alle Jong Brabanders, sponsoren, supporters en allen, die Jong Brabant een warm hart toedragen zijn van harte welkom.

Nieuwjaarsreceptie wordt voorafgegaan door een onderling senioren 7 tegen 7 SNERT toernooi. Aanvang 13:15 uur.
Voor de toernooi deelnemers is er natuurlijk snert.

Voor de aanwezigen op de nieuwjaarsreceptie zal weer het bekende stamppot buffet klaar staan.

Graag tot zondagmiddag.

 

Bestuur Jong Brabant.

 

Nieuwjaarsreceptie

Beste Jong Brabanders,

Het is voor mij onmogelijk om ieder persoonlijk te bedanken voor de getoonde belangstelling en medeleven bij het overlijden van mijn lieve vrouw Koos.

Daarom wil ik jullie allemaal ook namens mijn gezin, via deze weg bedanken voor alle appjes, kaarten, bloemen en jullie aanwezigheid bij het afscheid van Koos in het crematorium.

Jan van Esch

Fam. Van Esch

Koos van Esch

Op woensdag 6 december jl. is Koos van Esch, echtgenote van onze super vrijwilliger en erelid Jan van Esch, niet geheel onverwacht, na een lang ziekbed overleden.

Koos was vele jarenlang vrijwilligster bij Jong Brabant. Ze verzorgde de was en indien nodig werd er thuis een nieuwe rits in een trainingsjas gezet. Naast de was verzorgde Koos ook nog een heel lange tijd de schoonmaak van de kantine, bestuurskamer en kleedkamers.

Koos hoefde niet vooraan te staan. Ze deed haar vele vrijwilligers werk in alle stilte en bescheidenheid.
Jong Brabant is haar heel veel dank verschuldigd voor alles wat ze voor de club heeft gedaan.

We wensen “onze” Jan heel veel sterkte in deze moeilijke tijden.

Ook hun zonen Hans, Marcel, Mark en William, die ook allen bij Jong Brabant actief waren, en natuurlijk voor hun partners en hun kinderen, waarvan Stan inmiddels in een van onze jeugdteams speelt, heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur Jong Brabant

In memoriam Koos van Esch

Heden bereikte ons het droeve bericht dat Ria de Brouwer afgelopen zondag 19 november is overleden.

Samen met haar man Ries (overleden in 2006) en haar zoon Patrick, was ze jarenlang actief bij Jong Brabant.

Ria verzorgde de schoonmaak van de kleedkamers en de was. In die tijd beschikte Jong Brabant nog niet zelf over wasmachines en drogers. Ria nam de was mee naar huis en op maandag hingen de shirts van Jong Brabant in haar huiskamer te drogen. Als het nodig was, werd de kleding door Ria ook nog gerepareerd.

Ook het bezorgen van ons vroegere clubblad Nieuw Geluid werd jarenlang door Ria , Ries en Patrick georganiseerd.

Jong Brabant is Ria veel dank verschuldigd en ze zal altijd in onze gedachten blijven.

 

Bestuur Jong Brabant

 

In memoriam Ria de Brouwer

Het bestuur van V.V. Jong Brabant roept de leden op voor de ALV seizoen 2022/2023, op donderdag 16 november 2023 om 20:00 uur bij Jong Brabant.
Zien we jullie dan?!

 

Agenda ALV 16 november 2023

1. Opening door Bert van den Wijngaard, voorzitter, 20.00 uur

2. Vaststellen agenda

3. Notulen ALV 3 november 2022 (Seizoen 2021-2022)

4. Jaarverslag bestuur seizoen 2022 – 2023

5. Financieel jaarverslag penningmeester

6. Vaststelling begroting seizoen 2023 – 2024

7. Verslag kascontrolecommissie

8. Vaststelling contributie seizoen 2024 – 2025

9. Verkiezing bestuursleden

Aftredend en herkiesbaar Michiel van de Pas en Mark Heerkens

Uitbreiding bestuur kandidaat Lars Drijvers

10. Verkiezing voorzitter

Aftredend en herkiesbaar Bert van den Wijngaard

11. Jong Brabander van het jaar

12. Rondvraag

13. Sluiting

 

Notulen ALV 03 november 2022