Algemene Leden Vergadering

Het bestuur van R.K.V.V. Jong Brabant roept de leden op voor de ALV van 2018, op donderdag 25 oktober om 20:30 uur bij Jong Brabant. Zien we jullie dan?

 

 1. Opening door Bert van den Wijngaard, voorzitter, 20.30 uur
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen ALV 26 oktober 2017
 4. Jaarverslag bestuur seizoen 2017 – 2018
 5. Verslagen commissies
 6. Financieel jaarverslag penningmeester
 7. Vaststelling begroting seizoen 2018 – 2019
 8. Verslag kascontrolecommissie
 9. Vaststelling contributie seizoen 2019 – 2020
 10. Verkiezing bestuursleden
 11. Bekendmaking Jong Brabander van het jaar 2018
 12. Rondvraag
 13. Sluiting; streeftijd 22.00 uur