Aanvulling op protocol Jong Brabant d.d. 19-08-2020

Op 28 september zijn aanvullende maatregelen bekend gemaakt ter bestrijding van het Corona virus.
Gelukkig kunnen alle wedstrijden en trainingen doorgaan.
Onderstaand de aanvullingen op ons protocol d.d. 19-08-2020.

• Vanaf 29 september mogen er tijdelijk bij zowel trainingen als wedstrijden geen publiek aanwezig zijn.
• De kantine is gesloten.
• Ook de kleedkamers blijven gesloten op zowel trainings- als wedstrijddagen.
• Ga na je training/wedstrijd direct naar huis, blijf niet op het complex.
• Kaderleden, officials en vrijwilligers die een rol hebben bij wedstrijden/ trainingen mogen aanwezig zijn en worden niet gezien als publiek.
• Bij thuiswedstijden van Jong Brabant kunnen als teambegeleiders enkel aanwezig zijn trainers/coaches en begeleiders, die als zodanig bij Jong Brabant staan ingeschreven.
• Bij thuiswedsstrijden en trainingen van jeugdleden mogen ouders niet aanwezig zijn. Kinderen kunnen op parkeerplaats worden afgezet en weer opgehaald. Ouders dienen hierbij onderling de 1,5 meter afstand in acht te nemen.
• Bij uitwedstrijden van jeugdleden (t/m O19) vallen de benodigde chauffeurs onder de teambegeleiding en vallen dus niet onder publiek en kunnen naar de wedstrijd kijken. Het aantal chauffeurs dient beperkt te zijn.
• Ouders/verzorgers, die noodzakelijk zijn voor het kunnen sporten van een kind (passend voetbal) mogen aanwezig zijn en vallen onder begeleiding.

Bovenstaande aanvullingen gelden minimaal tot en met 20 oktober 2020.